SẢN PHẨM > Nhẫn

ZBM03G

Giá bán: 250,000 VND

Xem thêm...

ZPH006B

Giá bán: 590,000 VND

Xem thêm...

ZPH006

Giá bán: 590,000 VND

Xem thêm...

ZPH007

Giá bán: 790,000 VND

Xem thêm...

ZLG01

Giá bán: 180,000 VND

Xem thêm...

ZFE01

Giá bán: 350,000 VND

Xem thêm...

ZDA1

Giá bán: 200,000 VND

Xem thêm...

ZCP301R

Giá bán: 250,000 VND

Xem thêm...

ZLA9J2

Giá bán: 50,000 VND

Xem thêm...

ZJ30

Giá bán: 80,000 VND

Xem thêm...

ZTK34

Giá bán: 190,000 VND

Xem thêm...

ZPH2

Giá bán: 990,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: RING ROCAILLE 9/0
Giá bán: 250,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: RING FLOWER BEADS
Giá bán: 590,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: RING FLOWER BEADS
Giá bán: 590,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: EARRING FLOWER BEADS
Giá bán: 790,000 VND
Đơn vị tính: Cặp
Màu: Đa sắc
Mô tả: RING SILVER BASIC
Giá bán: 180,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Bạc
Mô tả: DIVERS FEUTRINE CRISTAL
Giá bán: 350,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: RING PINK STONES / INOX
Giá bán: 200,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Hồng
Mô tả: RING PEARLS
Giá bán: 250,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xà cừ
Mô tả: RING JADE
Giá bán: 50,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: RING MULTI FUN
Giá bán: 80,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: RING STEEL
Giá bán: 190,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: IN - Stainless Steel
Mô tả: RING STRASS SILVER
Giá bán: 990,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Bạc
Nhấn để xem ảnh lớn hơn