SẢN PHẨM > Hạt Swarovski®

5328 - 4 - 248

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 236

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 237

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 243

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 001 CAL

Giá bán: 3,500 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 280

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 001 VM

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 209

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 229

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 206

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 226

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

5328 - 4 - 267

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - SUN
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - HYACINTH
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - FIREOPAL
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM CAPRI BLUE
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM CRYSTAL COMET ARG LIGHT
Giá bán: 3,500 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trong suốt
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - BLACK
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đen
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM CRYSTAL VITRAIL MEDIUM
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trong suốt, Nhũ
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM ROSE
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Hồng, Nhũ
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM BLUE ZIRCON
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Túi
Màu: Xanh lá
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM BLUE SAPPHIRE
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Túi
Màu: Xanh
Mô tả: FACETED BEAD 4 MM LIGHT TOPAZ
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Vàng
Mô tả: FACETED BEAD - 4 MM - TURQUOISE
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Nhấn để xem ảnh lớn hơn