SẢN PHẨM > Hạt cao su

Mô tả: BEADS PLASTIC FIMO 10 MM MULTI
Giá bán: 5,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: CUBES LETTERS 5 X 5 MM PLASTIC MULTI
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trắng
Mô tả: PLASTIC 8 X 13 MM - CRYSTAL/BLACK
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đen
Nhấn để xem ảnh lớn hơn