SẢN PHẨM > Vỏ sò

FWP - 5 MM - WHITE IRG

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

WO1 - 73.5 X 80 - EBONY

Giá bán: 25,000 VND

Xem thêm...

FWP - IRG - MULTI

Giá bán: 10,000 VND

Xem thêm...

FWP - 8 MM - MULTI

Giá bán: 15,000 VND

Xem thêm...

FWP - 9 MM - MULTI

Giá bán: 20,000 VND

Xem thêm...

FWP - IRG - WHITE

Giá bán: 20,000 VND

Xem thêm...

FWP - IRG - BLACK

Giá bán: 10,000 VND

Xem thêm...

MO2

Giá bán: 20,000 VND

Xem thêm...

MO1

Giá bán: 35,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: FRESHWATER PEARLS WHITE 5 MM
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trắng
Mô tả: WOODEN BEAD 73.5 X 80 MM EBONY
Giá bán: 25,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Nậu đỏ
Mô tả: FRESHWATER PEARLS MULTI
Giá bán: 10,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: FRESHWATER PEARLS MULTI 8 MM
Giá bán: 15,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: FRESHWATER PEARLS MULTI
Giá bán: 20,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: FRESHWATER PEARLS WHITE IRREGULAR
Giá bán: 20,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Trắng
Mô tả: FRESHWATER PEARLS BLACK IRREGULAR
Giá bán: 10,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đen
Mô tả: MOP 35 MM
Giá bán: 20,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xà cừ
Mô tả: MOP 55 MM
Giá bán: 35,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xà cừ
Nhấn để xem ảnh lớn hơn