SẢN PHẨM > Phụ kiện kim loại

PAS - 15 - SI

Giá bán: 130,000 VND

Xem thêm...

PAS SUN COP

Giá bán: 90,000 VND

Xem thêm...

7311 - 3e - NICO

Giá bán: 20,000 VND

Xem thêm...

7309 - 11 - METAL

Giá bán: 15,000 VND

Xem thêm...

10865 - 5 - CO

Giá bán: 1,000 VND

Xem thêm...

10865 - 7 - TIBR

Giá bán: 1,000 VND

Xem thêm...

1906 - 14X17 - SILVER

Giá bán: 210,000 VND

Xem thêm...

7309 - 10 X 10 - SI

Giá bán: 150,000 VND

Xem thêm...

7309 - 4x10 - SI

Giá bán: 40,000 VND

Xem thêm...

2003 - 10 - OBRBR

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

FIL - 0.4 - ME

Giá bán: 5,000 VND

Xem thêm...

FIL - 0.3 - ME

Giá bán: 5,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: PASTILLE 15 MM SILVER
Giá bán: 130,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: CO - Copper
Mô tả: PASTILLE 15 MM COPPER GOLD
Giá bán: 90,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: CO - Copper
Mô tả: CLASPS FOR 2 MM LACE
Giá bán: 20,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: NICO - Nickel/Copper
Mô tả: CLASPS METAL 12 X 12 MM
Giá bán: 15,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Metal
Mô tả: OPEN RING COPPER 5 MM
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: GOCO - Gold/Copper
Mô tả: OPEN RING COPPER 7 mm
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xi Titanium
Mô tả: BUTTERFLY STRASS 14 X 17 MM
Giá bán: 210,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Bạc
Mô tả: CLASPS SILVER IO 10 X10 MM 2.97 G
Giá bán: 150,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: RHSI - Rhodium/Silver
Mô tả: CLASPS SILVER 4 X 12 MM
Giá bán: 40,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Bạc
Mô tả: COIN PENDENT 10 MM OLD BRASS/BRASS
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: OBRBR - Old Brass/Brass
Mô tả: METAL WIRE 0.4 MM
Giá bán: 5,000 VND
Đơn vị tính: Mét
Màu: SICO - Silver/Copper
Mô tả: METAL WIRE 0.3 MM
Giá bán: 5,000 VND
Đơn vị tính: Mét
Màu: SICO - Silver/Copper
Nhấn để xem ảnh lớn hơn