Mô tả: HOTFIX - 4 MM - SHADOW
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - LIGHT PERIDOT
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - JET BLACK
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đen
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - CITRINE
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Vàng
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - SUN
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - LIGHT COLORADO TOPAZ
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Be
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - CAPRI BLUE
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: HOTFIX - 2.8 MM - HYACINTH
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - BLUE ZIRCON
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - OLIVINE
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - LIGHT SIAM
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đỏ
Mô tả: HOTFIX - 4 MM - LIGHT TOPAZ
Giá bán: 750 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Be
Nhấn để xem ảnh lớn hơn