SẢN PHẨM > Hạt thủy tinh

GA4 - 4 - BLACK

Giá bán: 1,000 VND

Xem thêm...

1633 - 4 - PERIDOT

Giá bán: 1,000 VND

Xem thêm...

GA4 - 10 - FLUO MULTI

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

1632 - 3 - YELLOW

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

1632 - 3 - ORANGE

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

GA4 - 4 - FLUO MULTI

Giá bán: 1,000 VND

Xem thêm...

ROC - 9/0 - ROSE

Giá bán: 1,500 VND

Xem thêm...

1640 - 7x11 - SAPPHIRE

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

1640 - 6x9 - AQUAMARINE

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

1640 - 6x10 - SAPPHIRE

Giá bán: 2,000 VND

Xem thêm...

1633 - 8X11 - SAPPHIRE

Giá bán: 5,000 VND

Xem thêm...

1633 - 8 - SAPPHIRE

Giá bán: 3,000 VND

Xem thêm...

Mô tả: GLASS BEADS 4 MM BLACK
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: FACETED GLASS - 4 MM - PERIDOT
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh lá
Mô tả: GLASS BEADS 10 MM FLASHY
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: OVAL FACETED GLASS BEAD 3 MM YELLOW
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Vàng
Mô tả: OVAL FACETED GLASS BEAD 3 MM YELLOW
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Cam
Mô tả: GLASS BEADS 4 MM FLASHY
Giá bán: 1,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Đa sắc
Mô tả: ROCAILLE - 9/0 - ROSE
Giá bán: 1,500 VND
Đơn vị tính: Gam
Màu: Hồng
Mô tả: PEAR FACETED GLASS BEAD - 7X10 MM SAPPHIRE
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: PEAR FACETED GLASS BEAD - 6X9 MM - AQUAMARINE
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: PEAR FACETED GLASS BEAD 6X10 MM SAPPHIRE
Giá bán: 2,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: FACETED GLASS - 8 X 11 MM - SAPPHIRE
Giá bán: 5,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh
Mô tả: FACETED GLASS 8 MM SAPPHIRE
Giá bán: 3,000 VND
Đơn vị tính: Cái
Màu: Xanh, Cầu vồng
Nhấn để xem ảnh lớn hơn