Nghề nghiệp - Người mẫu

Trước tiên, chúng tôi xin nói rõ rằng là chúng tôi không trả phí cho việc làm mẫu. Chúng tôi cần tìm thanh niên nam nữ có ngoại hình, yêu thích sản phẩm Loan Kail, sẳn lòng trãi qua cả ngày trong niềm vui và tiếng cười làm mẫu cho chúng tôi. Trang phục, trang điểm, và làm tóc sẽ do Loan Kail chi trả . Vui lòng gởi bản lý lịch và tấm ảnh chân dung. Chúng tôi chỉ liên hệ với những ứng viên đạt yêu cầu. Xin cám ơn.